Jak uczcimy patronów 2021 roku?

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowała kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza ustanawiając ich patronami roku 2021. Rok 2021 będzie również rokiem Konstytucji 3 Maja.

Dostrzegając wyjątkowość tych postaci i dat Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. włącza się w obchody tak ważnych dla każdego Polaka rocznic, chcąc pokazać czym był patriotyzm i Ojczyzna dla naszych szlachetnych i odważnych przodków oraz podkreślić wagę pozostawionego prze nich dziedzictwa. Całoroczne obchody związane będą z przeprowadzaniem konkursów o tematyce patriotycznej, stworzeniem wystawy zdjęć, wydaniem folderu okolicznościowego, organizacją oficjalnych uroczystości państwowych oraz upamiętnieniem szczególnych miejsc w województwie lubuskim.

Informacje o planowanych inicjatywach będą na bieżąco umieszczane w mediach społecznościowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewody Lubuskiego i stronie internetowej, by wszyscy mieszkańcy województwa mieli szansę wziąć udział w proponowanych aktywnościach.

Do podejmowania w swoich placówkach inicjatyw mających na celu propagowanie myśli i czynów tych ważnych postaci w imieniu Zarządu Powiatu Nowosolskiego zachęca także Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 roku:

kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, głosiciela uniwersalnych wartości chrześcijańskich i męża stanu (w 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. rocznica urodzin),

Stanisława Lema – najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie (w 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin),

Cypriana Kamila Norwida – wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artystę sztuk pięknych (w 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin),

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów (w 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin),

Tadeusza Różewicza – wybitnego polskiego poetę, dramaturga, prozaika i scenarzystę, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego (w 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin),

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie Ustawy Rządowej uchwalonej w 1791 r. stanowiącej dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych (oddanie hołdu wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wiekopomnego aktu, w 2021 r. przypada 230. rocznica jej uchwalenia).