Jak będzie wyglądało logo ścieżki rowerowej?

Diabeł tkwi w szczegółach i właśnie nad szczegółami dotyczącymi projektu logo ścieżki wspólnie pracują partnerzy projektu „Kolej na rower”. Logo zostanie umieszczone m. in. na tablicach informacyjnych i mapie ścieżki.

Logo, nad którym pracuje Powiat Nowosolski oraz przedstawiciele pięciu partnerskich gmin, będzie znakiem rozpoznawalnym jednej z najpopularniejszych tras rowerowych w naszym regionie.

W ramach zapytania spośród 10 ofert udało się wybrać jedną koncepcję. Choć projekt przedstawiony przez zielonogórską Agencję Reklamowa Przegłos zyskał największe uznanie partnerów, to nad ostateczną wersją znaku prace jeszcze trwają.

W tym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli pracownicy wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji wraz z naczelnik Katarzyną Dzieńdziurą spotkali się z zespołem roboczym, który tworzą przedstawiciele gmin realizujących projekt „Kolej na rower”. Spotkanie było okazją do omówienia uwag, na podstawie których wyłoniona firma przygotuje kilka wariantów. Efekt końcowy tych prac przedstawimy na początku czerwca.

Logo zostanie umieszczone na mapach ścieżki rowerowej, tablicach informacyjnych oraz materiałach promocyjnych.