Aktualności

Otrzymaliśmy gwarancję wsparcia Kuratora Oświaty

Rozpoczęły się działania zmierzające do wypracowania mapy drogowej dalszego rozwoju szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosolskiego, pozwalającej rozpoznać potrzeby i problemy oraz sposoby ich rozwiązania, które ujęte zostaną w Polityce Oświatowej. – Chodzi o szeroki horyzont spojrzenia na ten niezwykle istotny dla rozwoju […]

Aktualności

Miedzi Copper czeka na naszych uczniów

O potrzebach zatrudnienia wykwalifikowanej kadry w kopalni miedzi, którą planuje zbudować w powiecie nowosolskim Miedzi Copper, rozmawiały przedstawicielki powiatu i OPZL-u z dyrektorem generalnym spółki. Spotkanie odbyło się w takim gronie, bo to właśnie powiat prowadzi szkoły ponadpodstawowe, które mogą wykształcić przyszłych […]

Aktualności

Z Eneą wzmacniamy fundamenty oświaty w powiecie

Spółka ENEA Operator swoim doświadczeniem wspiera Powiat Nowosolski w wyznaczeniu kierunków rozwoju oświaty. Do prac nad strategią zostaną zaproszeni także lokalni przedsiębiorcy. Rozpoczęły się prace nad opracowaniem „Polityki Oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026”. Zarząd podjął decyzję o powołaniu […]