Aktualności

Wypożyczalnia Technologii Wspomagających od PFRON

W sierpniu 2023r. powstał program skierowany do osób niepełnosprawnych pod nazwą Wypożyczalnia Technologii Wspomagających działający przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to program umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością korzystanie z różnorodnych technologii i urządzeń, które pomagają im w wykonywaniu codziennych czynności, komunikacji, edukacji oraz pracy. W ramach […]

Aktualności

Zmiany w PFRON dotyczące mobilności dla osób niepełnosprawnych

Program samochodowy PFRON “Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu “Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” wprowadził zmiany, mające na celu ułatwienie transportu dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Oferta skierowana jest do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie […]

Aktualności

Wielka radość z okazji podsumowania programu “Rehabilitacja 25 plus”

W ostatnim tygodniu czerwca odbyło się podsumowanie programu “Rehabilitacja 25 plus” w SOSW w Nowej Soli. Spotkanie prowadziła Beata Walendowska. Na spotkaniu nie zabrakło również Dyrektor Jolanty Kaczkiełło-Ostrowskiej. W ramach programu realizowanego przez SOSW podejmowane są działania. które mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych, […]

Brak grafiki
Aktualności

Dofinansowanie na mieszkanie dla absolwenta

W ramach programu PFRON przygotowano działanie wsparcia dla absolwentów, którzy chcą rozpocząć samodzielne życie poprzez dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu. Program ten jest skierowany do absolwentów szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, lub szkoły wyższej, którzy w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli naukę […]

Aktualności

Dostępne mieszkanie – program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

PFRON “Dostępne Mieszkanie – Samodzielność – Aktywność – Mobilność” oferuje dofinansowania na zmiany mieszkania. Ma on na celu dopłatę do zmiany mieszkania na takie, które będzie pozbawione barier architektonicznych. Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które napotykają trudności związane z mieszkaniem we własnym domu […]

niepełnosprawni

Posiedzenia odwołane

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wykonywanie zadań, polegających na bezpośredniej obsłudze interesantów, zostało ograniczone. W związku z powyższym Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli informuję, że wszystkie posiedzenia składów orzekających w miesiącu marcu br. zostały odwołane. Ustalenie […]