Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie

Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

W ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” wsparcie otrzymali również nauczycie, dla których przygotowano kursy, szkolenia oraz możliwość ukończenia studiów podyplomowych. Wsparcie ma na celu podniesienie umiejętności nauczycieli, ich kwalifikacji oraz lepszego przygotowania do pracy z uczniami. Do tej pory został zrealizowany kurs carvingu. […]

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie

Staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców i przedsiębiorców

Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego prowadzących kształcenie zawodowe, w ramach projektu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Nowosolskim” od czerwca do sierpnia br. odbyli praktyki i staże u 35 pracodawców. W praktykach i stażach uczestniczyło 118 uczniów i absolwentów (w tym 20 staży trwało 300h). Szczególnie […]

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2 marca 2017 r. organizowane były Targi edukacyjno – zawodowe. W ramach tego działania szkoły zaprezentowały swoją ofertę. Odbył się panel dyskusyjny – wykłady specjalistów poświęcone rynkowi pracy, przedsiębiorczości, konsultacje z ekspertami – cenne ze względu na możliwość indywidualnej rozmowy. […]

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie

Kursy i szkolenia dla uczniów w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikom zaproponowano wachlarz kursów i szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji, kwalifikacji i umiejętności. Do tej pory zrealizowano m.in.: – Kurs spawania; – Kurs wysokościowy dla energetyków; – Fotografia produktu/ reklamowa wykorzystywana w kampaniach […]