Aktualności

Badanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W ramach realizacji planu doskonalenia opracowanego na postawie procesu samooceny CAF, zrealizowano projekt badawczy pt: „Badanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli”. Badanie było realizowane od 19 września do 20 listopada 2019 r. Badanie Wizerunku Nowa Sól  

CAF

Metoda CAF2013: realizacja projektu z “Planu doskonalenia”

Zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę „Planem doskonalenia” będącego wynikiem prac Zespołu zadaniowego prowadzonych w ramach samooceny metodą CAF2013, przeprowadzono zgodnie z zasadami socjologii i z należytą starannością pierwszy z zaplanowanych projektów pt.: „Niedostatek regularnych i systematycznych badań ankietowych wśród pracowników, publikowania ich wyników […]

CAF

Spotkanie zespołu samooceny

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według metody caf. Zespół posiadając wyniki z samooceny przyjęte i zatwierdzone przez Starostę pracował nad wyborem zagadnień do planu doskonalenia zgodnie z metodologią metody. Na podstawie wyników pracy […]

CAF

Spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”

20 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”. Na spotkaniu tym omówiono wyniki samooceny według tego modelu, która odbyła się w dniach od 1 do 2 października 2018 roku. Była to już trzecia […]

CAF

Kolejne kroki realizacji samooceny metodą CAF2013

Na początku października w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbędą się warsztaty szkoleniowe, na których będą realizowane zadania drugiej fazy: krok: 3,4,5 z 10 kroków doskonalenia organizacji wg. Metody CAF. Realizacja tej metody to jednocześnie spełnienie wymagań ministra finansów dotyczących samooceny. Starostwo to wymaganie […]

CAF

Spotkanie ekspertów CAF

10 lipca 2018 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się spotkanie ekspertów CAF. Podczas spotkania uczestnicząca w konferencji dr Agnieszka Łuczak przekazała uczestnikom informację dotyczącą 8. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF w Sofii, która odbyła się 12 kwietnia br. wraz […]

Aktualności

Kolejny rok z certyfikatem CAF

Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Nowej Soli otrzymało „Poświadczenie skutecznego stosowania metody CAF”. Certyfikat odebrał Wiesław Piec – koordynator CAF w urzędzie. Uroczyste wręczenie odbyło się 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Przewodziła mu dyrektor […]

CAF

Szkolenie w ramach “Planu doskonalenia”

17 października 2017 r. odbyło się szkolenie będące projektem oznaczonym symbolem „A” z „Planu doskonalenia” wypracowanego przez zespół CAF i zatwierdzonego przez Starostę Nowosolskiego do realizacji. Tam sformułowano następujące projekty doskonalące do realizacji: A. „Mierniki i Wskaźniki w praktyce zarządczej JST”. B. „Mierniki i wskaźniki […]

Brak grafiki
CAF

Lista działań doskonalących w ramach metody CAF zatwierdzonych przez Kierownictwo Urzędu do realizacji w 2017 roku

Na podstawie prac Zespołu CAF opracowano listę propozycji projektów do realizacji, co przedstawiono w „Planie doskonalenia” zatwierdzonym przez Starostę. Poniżej przedstawiono tematykę działań do realizacji wraz z uzgodnionym terminem wdrożenia oraz wyznaczonym właścicielem działania/projektu zgodnie z przytaczanym Projektem Doskonalenia-II edycja.   Nr  Nazwa działania […]