Brak grafiki
CAF

Informacja Koordynatora CAF 2013 na okoliczność pozytywnej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku Poświad-czeniem Jakości Zastosowania CAF

W dniu 21 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało informację (pismo DAP-WRKL 0158-2/2016) o przyznaniu Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli „Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF”. Powołany do tego Zespół CAF będzie rozpoczęty proces samodoskonalenia kontynuował i poddawał ciągłej weryfikacji. […]

Aktualności

Certyfikat CAF dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W dniu 28 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało pozytywną decyzję w zakresie przyznania Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Oznacza to, że Urząd wprowadził metody CAF jako podstawowe narzędzie służące doskonaleniu zarządzania i efektywności […]

Brak grafiki
CAF

ZARZĄDZENIE NR 49/2015

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Samorządowego Zespołu ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., […]

Brak grafiki
CAF

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia  28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia badania stopnia postrzegania i satysfakcji z pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym […]