Aktualności

XVI – Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz w oparciu o § 17 ust. 5 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję […]

Aktualności

Uzdolnieni stypendyści

Uczniowie dwóch szkół ponadgimnazjalnych tj. Agata Babiarz z I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli oraz Grzegorz Wusiewicz z II klasy technikum CKZiU Elektryk zostali stypendystami Marszałka Województwa Lubuskiego na lata 2015/2016. Stypendium motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym […]

Aktualności

Tablety za świąteczne logo powiatu

Dzisiaj, 16 grudnia, starosta Waldemar Wrześniak spotkał się z laureatami konkursu na świąteczną aranżację nowego logo powiatu. Spotkanie w miłej świątecznej atmosferze było okazją nie tylko do złożenia gratulacji i życzeń świątecznych, ale przede wszystkim do uhonorowania autorów najlepszych projektów i wręczenia nagród. Spośród 25 […]

Aktualności

Rodzinna Wigilia w Warsztatach

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” zorganizowały 18 grudnia spotkanie wigilijne. Przy wspólnym stole spotkali się goście oraz uczestnicy warsztatów wraz z rodzinami. Wśród zaproszonych gości byli: starosta nowosolski Waldemar Wrześniak, prezydent […]

Aktualności

XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

  Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego […]

Aktualności

Logo powiatu w świątecznym klimacie

Od blisko dwóch miesięcy powiat posiada nowe logo. Zbliżające się święta stały się dobrą okazją do promocji logotypu wśród mieszkańców. Jednym z działań promocyjnych był konkurs pt. „Nowe logo Powiatu Nowosolskiego w klimacie świątecznym”, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, […]

Aktualności

Powiat Nowosolski w czołówce listy rankingowej

Wojewoda Lubuski zatwierdził „Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wśród 65 wniosków na pierwszym miejscu listy został zakwalifikowany wniosek Powiatu Nowosolskiego „Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy […]

Aktualności

Wsparcie na dokumentację hałdy

Powiat otrzyma 150 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przygotowanie dokumentacji /ekspertyz w celu likwidacji dozametowskiej hałdy.  Dzięki rozszerzeniu uchwały  WFOŚiGW dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji o opracowywanie ekspertyz związanych z usuwaniem skutków zanieczyszczeń […]

Aktualności

Sprzęt lekkoatletyczny już w LO

Rozpoczyna się realizacja inwestycji pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli – wariant 333m – obiekt certyfikowany”. 26 listopada oficjalnie przekazano wykonawcy firmie Eversport z Warszawy plac budowy. Szacowane wydatki w 2015 r. to 345 tyś […]