Aktualności

Spotkanie organizacyjne dot. Dożynek Powiatowych

15 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli  odbyło się spotkanie w sprawie organizacji  Dożynek Powiatowych 2016.W spotkaniu uczestniczyli starosta  Waldemar Wrześniak, członek powiatu Andrzej Ogrodnik oraz wójt gminy Otyń Barbara Wróblewska. Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbędą się 27 […]

Aktualności

Kanał Kożuszna

W dniu 10 lutego w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się robocze spotkanie w sprawie uregulowania kanału Kożuszna. W spotkaniu udział wzięli wszyscy zainteresowani oraz Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch. W pierwszym etapie – do końca 2017 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Jest […]

Aktualności

Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna robocza narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Powiatu Nowosolskiego. Podczas spotkania omawiano przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego oraz uruchomienie atrakcyjnych kierunków kształcenia. Szczególną uwagę poświęcono organizacji promocji nowych kierunków kształcenia w naszych szkołach. […]

Aktualności

Spotkanie z najemcami

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w dniu 03.02.2016 roku odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia warunków ewentualnego przedłużenia umów najmu w lokalnych użytkowych położonych przy ul. Witosa 18. W spotkaniu uczestniczyli najemcy pracowni i poradni oraz starosta Waldemar Września, Piotr Żuberek-  Naczelnik Wydziału […]

Aktualności

Program Profilaktyki Chorób Płuc będzie kontynuowany

Zarząd Powiatu mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu Nowosolskiego, zabezpieczył  środki finansowe na realizację programu zdrowotnego „Profilaktyka Chorób Płuc” dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2016. Celem Programu jest zwiększenie dostępności badań radiologicznych klatki piersiowej wśród mieszkańców powiatu […]

Aktualności

Razem mamy siłę!

Szkolne Koło Amnesty International przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli włączyło się do ogólnopolskiego projektu“ Stop dyskryminacji-razem mamy siłę“. Projekt ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminację w społeczności lokalnej i internetowej. Akcja realizowana jest […]

Aktualności

Certyfikat CAF dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W dniu 28 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało pozytywną decyzję w zakresie przyznania Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Oznacza to, że Urząd wprowadził metody CAF jako podstawowe narzędzie służące doskonaleniu zarządzania i efektywności […]

Aktualności

Pożegnanie ze służbą Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej

29 stycznia 2016 r. w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Nowej Soli odbyło się pożegnanie ze służbą odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne nowosolskiego komendanta powiatowego PSP st. bryg. inż. Tadeusza Rybnickiego. Uroczystość odbyła się w obecności wielu znamienitych gości, w tym wicewojewody lubuskiego […]

Aktualności

Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

W dniu 18 stycznia br. obradował Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Elżbieta Polak – marszałek województwa lubuskiego, Alicja Makarska – wicemarszałek województwa lubuskiego, starostowie lubuskich powiatów oraz Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna […]