Informacje o programie letnich półkolonii dla dzieci z Ukrainy i Polski

Informację pozyskane z wiadomości mailowej Związku Powiatów Polskich oraz z strony internetowej Związku Miast Polskich oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Projekt jest adresowany do powiatów, w których jest duża grupa uchodźców z Ukrainy. Beneficjent musi podjąć zorganizowania półkolonii dla 500 dzieci ( 350 dzieci z Ukrainy, 150 dzieci z polski).

Cel programu:

– integracja polskich i ukraińskich dzieci,
– doskonalenie języka polskiego wśród dzieci ukraińskich.

Wymagania programowe:

– 3 x dwutygodniowe turnusy w okresie od 18.07.2022 r. do 26.08.2022 r. (dni robocze, w godzinach 8.00-16.00)
– uczestnicy: dzieci z Ukrainy i dzieci z Polski w wieku sugerowanym 5-17 lat (udział w turnusie może być wielokrotny)
– liczba uczestników: przynajmniej 500 (łącznie w trzech turnusach)
– raportowanie finansowe i raportowanie efektów programu  (wedle wymagań operatora),
– lokalizacja: pomieszczenia, obiekty organizatora lub współpracujących  z organizatorem,
– zajęcia z języków obcych (j. polski, j. angielski), zajęcia integracyjno – kulturowe (np. kino, muzeum), zajęcia sportowe (np. basen, park linowy, kręgle),
– uczestnictwo w turnusie jest bezpłatny dla uczestników,
– zapewnienie wyżywienia (drugie śniadanie),
– promocja programu ( informacje w mediach oraz urzędach).

Budżet przyznany przez fundatora na jednego uczestnika turnusu dwutygodniowego to orientacyjnie 1400 zł.

Operatorem środków programu jest: Fundacja Wolność i Demokracja

Zgłoszenia o dofinansowanie półkolonii należy przesłać na adres mailowy fundacji:  fundacja@wid.org.pl. Osobą kontaktową jest Prezes Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Pani Lilia Luboniewicz, tel. 731 880 889.

Letni_program_-_rekomendacje programowe