Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na najlepszy projekt kampanii promocyjnej szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Nowosolskim.

Zarządzeniem Starosty Nowosolskiego został ogłoszony konkurs na najlepszy projekt kampanii promocyjnej szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Nowosolskim.

Dnia 10 września 2015 r. Komisja powołana ww. Zarządzeniem dokonała oceny 7 projektów kampanii promocyjnej szkoły ponadgimnazjalnej. Podjęcie decyzji nie było łatwe, bo wszystkie placówki mocno zaangażowały się w kampanię. Komisja wyłaniając zwycięzce wzięła pod uwagę zgodność z tematem konkursu, jakość i estetykę wykonania, a także kreatywność i oryginalny charakter kampanii promocyjnej.

Ostatecznie, po długiej naradzie, Komisja podjęła decyzję o przyznaniu nagrody  Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli. Szkoła wykazała się oryginalnym i pomysłowym materiałem promocyjnym, który podkreślał atuty szkoły jako atrakcyjnego miejsca do nauki, mobilną kampanią o kierunkach kształcenia oraz  promowaniem pozytywnego wizerunku szkoły na forum miasta.

Nagroda została ufundowana przez Starostę Nowosolskiego, jest to wskazany przez szkołę sprzęt o wartości do 5.000 zł brutto.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy, a pozostałym placówkom oświatowym dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie oraz zaangażowanie i trud włożony w przygotowaną kampanię promocyjną szkoły.