II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 6 grudnia 2018 r. na godz. 15.00 II Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli , ul. Moniuszki 3 – Ratusz.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i I sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 wchodzącej w Skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski