II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskiej

Na przełomie października i grudnia uczniowie klas III i IV technikum ekonomicznego CKZiU “ELEKTRYK” po raz pierwszy wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Zmagania zaczęły się od eliminacji szkolnych mających za zadanie wyłonić uczniów do etapu okręgowego w Poznaniu. Do II etapu zakwalifikowało się 5 uczniów z klasy IV technikum ekonomicznego: Natalia Gończowska, Karolina Czech, Michał Irganowski, Michał Bonicki, Konrad Syćko. Etap okręgowy konkursu miał za zadanie wyłonić kolejną grupę, tym razem – finalistów ogólnopolskich. Radość zapanowała, gdy dotarła do szkoły – opiekunek uczniów Katarzyny Pych-Siekierki, Agnieszki Sawickiej i uczniów informacja, że Michał Bonicki i Konrad Syćko zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego.
W dniach 15-16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku we współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Szczecinku zorganizowano finał ogólnopolski II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 64 najlepszych uczniów w kraju z 41 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, podczas której finaliści rozwiązywali test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej. Były w tym również pytania problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz krótkie zadania praktyczne. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało “Handel a gospodarka”.
Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli dziesięciu najlepszym wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc – w tym uczniowi “ELEKTRYKA” Konradowi Syćko za zajęcie 9. miejsca. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.