Herb Powiatu Nowosolskiego

ustanowiony uchwałą Nr XXXIV/211/2002 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia herbu i flagi Powiatu Nowosolskiego

Herb powiatu

 

Uzasadnienie heraldyczne
Opis herbu:
Herb Powiatu Nowosolskiego przedstawia na tarczy typu hiszpańskiego dwudzielnej
w słup, w pobocznicy prawej, w żółtym (złotym) polu pół orła Piastów dolnośląskich –
czarnego z białą (srebrną) przepaską w kształcie półksiężyca. W pobocznicy lewej błękitnej
barwy białą (srebrną) wstęgę w lewo skos.