Hałdę zamkniemy w sarkofagu

Warszawska firma Polgeol w opracowanej wcześniej ekspertyzie zaproponowała trzy rozwiązania utylizacji odpadów niebezpiecznych, czyli hałdy zalegającej na terenie byłego Dozametu. Jednym z wariantów jest zamknięcie hałdy w betonowym, podziemnym silosie. To rozwiązanie omawiali podczas wtorkowego (21 bm.) spotkania Wicewojewoda Robert Paluch, Starosta Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW Grzegorz Dłubek, a także Naczelnicy Wydziałów Starostwa: Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Piotr Żuberek i Budownictwa i Ochrony Środowiska Marta Pasiewicz. Szczegóły budowy silosa przestawił Stefan Dobrzański z firmy Eco Technology Innovation.