Grupa robocza po pierwszym spotkaniu

Pod koniec czerwca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, którą powołano podczas konferencji pt. „Problemy szkolnictwa zawodowego i perspektywy rozwoju”, zorganizowanej z inicjatywy starosty Waldemara Wrześniaka. W skład grupy weszli przedstawiciele przedsiębiorców, urzędów, władz powiatu, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz uczniowie z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Głównym zadaniem zespołu jest opracowanie strategii, która doprowadzi do poprawy jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie oraz bazy dydaktycznej, do szerszej współpracy szkół z pracodawcami i dopasuje ofertę szkół do potrzeb rynku pracy. Działania te ukierunkowane są nie tylko na podniesienie poziomu kształcenia i rozwiązanie problemu bezrobotnych absolwentów, ale również na zatrzymanie gimnazjalistów w naszych szkołach.

Jak uzgodniono podczas spotkania bazą wyjściową do rozpoczęcia pracy nad strategią będzie określenie ilu i jakich pracowników będą potrzebować firmy w najbliższych latach. Ponadto na początek kluczowym zadaniem będzie zmiana świadomości uczniów i rodziców na temat szkolnictwa zawodowego oraz organizacja dla młodzież kursów kompetencji i spotkań z doświadczonym doradcą zawodowym, znającym rynek pracy.

Następne spotkanie zespołu zaplanowano we wrześniu. Do tego czasu pracodawcy mają przygotować profile potrzeb na najbliższe lata.