Goście z Ukrainy

Wczoraj – 20 bm. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Członek Zarządu Powiatu Łucja Wojewódzka gościli delegację z Ukrainy, dokładanie z Iwano – Frankivska. Byli to przedstawiciele szkół, które od dawna już współpracują z Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. W spotkaniu uczestniczyli Myroslav Bidychak – dyrektor Liceum Matematyczno-Przyrodniczego w Ivano-Frankivsku, Roman Khromei – zastępca dyrektora Mykytyneckiej Szkoły I-III stopnia w Ivano-Frankivsku, Demianchuk Andrii – nauczyciel 23 Szkoły Liceum Uniwersytetu Przykarpackiego w Ivano-Frankivsku, a także wicedyrektor ogólniaka Ewa Zacłona oraz dyrektor „Elektryka” Grzegorz Königsberg. Głównym powodem spotkania było ustalenie harmonogramu wspólnych działań na rok 2018. Strony wyraziły też chęć kontynuacji współpracy poprzez wspólne projekty, wyjazdy i spotkania.