Gminne Spółki Wodne o wspólnych planach

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli odbyło się spotkanie Wicestarosty Przemysława Ficnera z przedstawicielami wszystkich spółek wodnych z terenu powiatu nowosolskiego tj. z gminy Kolsko, Otyń, Kożuchów oraz gminy wiejskiej Nowa Sól. W spotkaniu uczestniczyli również włodarze gmin. Głównym omawianym puntem był zakupu wspólnego dla wszystkich spółek sprzętu do oczyszczania rowów melioracyjnych. Z taką inicjatywą wyszli przedstawiciele spółki w Kolsku. Dodatkowo pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych do kwoty 500 tys. zł na zakup tego sprzętu, o czym również dyskutowano. Kolejną ważną sprawą poruszaną na zebraniu był pomysł założenia związku gminnych spółek wodnych. Przedstawiciele i włodarze rozważą taką opcję, a decyzja zostanie podjęta na kolejnym spotkaniu.