Głośna próba syren alarmowych

W czwartek – 14 grudnia 2017 r. w godz. 12.00 – 12.30 na terenie powiatu nowosolskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej i nadany zostanie komunikat:
– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.