Gimnazjaliści w nagrodę otrzymali tablety

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak zaprosił do siedziby starostwa dziesięciu gimnazjalistów, którym rozdał tablety. Były to nagrody w konkursie skierowanym do gimnazjalistów uczących się na terenie powiatu nowosolskiego i wynikał z prowadzonej kampanii promującej szkolnictwo ponadgimnazjalne. Z rozmowy uczniów ze Starostą wynika, że każdy z nich wybrał już szkołę ponadgimnazjalną właśnie na terenie naszego powiatu.