Gdzie szukać przedsiębiorstw społecznych?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wydał katalog poświęcony podmiotom ekonomii społecznej z naszego województwa. Wśród prezentowanych przedsiębiorstw są również te, które działają w Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli, Nowym Miasteczku, Otyniu i Kożuchowie.

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego jest już dostępny! W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego. Za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Wśród zaprezentowanych przedsiębiorstw znalazły się również te, które działają na terenie Powiatu Nowosolskiego:

  • Spółdzielnia Socjalna Liderfach z Bytomia Odrzańskiego
  • Spółdzielnia Socjalna Uśmiech z Nowego Miasteczka
  • Spółdzielnia Socjalna Laid Home z Nowego Miasteczka
  • Spółdzielnia Socjalna Paradise z Bytomia Odrzańskiego
  • Spółdzielnia Socjalna Stacja Zabawa z Bytomia Odrzańskiego
  • Spółdzielnia Socjalna Gorący Garnuszek z Kożuchowa
  • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Eden z Kożuchowa
  • Stowarzyszenie P.A.R.K. z Nowej Soli
  • Fundacja Złote Nutki z Otynia

Katalog dostępny jest także w wersji PDF