eTwinning czyli okno na Europę w SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest częścią programu eTwinning, który dzięki nowoczesnym technologiom pozwala na realizację ciekawych projektów z partnerami z całej Europy. Nasza szkoła zrealizowała już ich blisko 50. Wielokrotnie była również odznaczana Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości. Co tak naprawdę eTwinning daje szkolnej społeczności SOSW?

Aktualnie eTwinning Dream Team  w SOSW tworzą: Arleta Jasińska, Katarzyna Kojtych-Dubec, Agnieszka Rychlik i oczywiście ambasador programu Regina Smolin-MakucheTwinning to społeczność szkół i nauczycieli w Europie. To program, który oferuje platformę współpracy –ESEP (European School Education Platform)  dla kadry szkolnej (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z różnych  krajów europejskich, która tutaj poznaje się, komunikuje się, współpracuje, realizuje projekty, dzieli się i  mówiąc krótko -czuje się i jest częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

Program promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning udostępnia też inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online.

eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.

W projektach uczestniczą uczniowie SOSWW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym eTwinning zagościł właśnie przy okazji realizacji projektu w programie Erasmus+ w 2019 r. Rejestracja placówki, pierwsze eTwinnerki,  pierwsze szkolenia, pierwszy krajowy projekt ze szkołą w Gliwicach ”Tradycje i zwyczaje karnawałowe”, pierwsza Krajowa Odznaka Jakości i…pandemia. Dzięki zebranym doświadczeniom i zdobytym umiejętnościom technologicznym w programie czas edukacji w pandemii nie był dla nas traumatycznym doświadczeniem. Narzędzia TIK pozwoliły nam na atrakcyjne przygotowywanie zajęć na odległość, zainteresowanie uczniów i wysoką jakość tych zajęć.

Dziś eTwinning jest integralną częścią codziennej pracy z uczniami SOSW na różnych poziomach edukacyjnych i z różnymi niepełnosprawnościami. Nasz dorobek to ok 50 zrealizowanych projektów międzynarodowych i krajowych, kilkanaście Krajowych Odznak Jakości i kilka Europejskich Odznak Jakości, 9 zespołów klasowych realizujących projekty eTwinning, kilka przeszkolonych nauczycielek i terapeutek, wielu wspaniałych partnerów projektowych, rozbudowana sieć współpracy międzynarodowej i ambasador programu woj. lubuskiego w placówce.

eTwinning to w SOSW sposób na edukację włączającą z poziomu szkoły specjalnejŚwietne projekty na miarę  European Quality to: „We are strong together”, Watch carefully, think differently”, „Easter around Europe”, „Colorfull autumn”.   W tym roku szkolnym 1 projekt eTwinning -„Our Schools, Beautiful, Sustainable, Together” został już zakończony, a  3 są w trakcie realizacji: „My heros”, „Children’s Speaking Club- P4C and Sustainable Development Goals Primary School” oraz „Waste-free kitchen arts”.

 eTwinning to w SOSW sposób na edukację włączającą z poziomu szkoły specjalnej. To nieustanny rozwój dla wszystkich – i uczniów i nauczycieli: edukacyjny, społeczny, kulturowy, językowy i zawodowy. Dzięki  eTwinning uczniowie w atrakcyjny i dostosowany do ich potrzeb sposób poznają świat, swoich rówieśników z całej Europy, stają się bardziej otwarci i odważni. eTwinning to wspaniali, kreatywni i otwarci nauczyciele- pasjonaci, którzy chcą ze sobą współpracować ponad granicami, którzy siebie wspierają i inspirują oraz dzielą się tym co udało się im wypracować. Wreszcie to miejsce gdzie realnie my eTwinnerzy – „eduzmieniacze”- transformujemy oblicza edukacji – działamy interdyscyplinarnie, projektujemy, kreujemy, spotykamy się w sieci, współpracujemy międzynarodowo.

Aktualnie eTwinning Dream Team  w SOSW tworzą: Arleta Jasińska, Katarzyna Kojtych-Dubec, Agnieszka Rychlik i oczywiście ambasador programu Regina Smolin-Makuch.