Erasmus+ w SOSW – to były wyjątkowe dwa lata

Zespół Erasmus+ ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli podsumowały trwający 2 lata projekt „Europa dla @ktywnych @aktywni dla Europy” w ramach akredytacji Erasmus+.

– Pamiętam, jak 11 lat temu rozpoczynała się Wasza współprac z Europe Direct. Cieszę się, że ta współpraca jest kontynuowana i wciąż się rozwija – podkreśla obecna na spotkaniu Członkini Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik.
Od 2022 roku w ramach Programy europejskie w SOSW udało się zrealizować blisko 200 działań m. in. innowacji, programów, projektów eTwinning, wyjazdów studyjnych do Portugalii, na Sycylię, do Turcji i Włoch.
O tym jak cenne jest to doświadczenie, podczas spotkania podkreślały nauczycielki SOSW. Przede wszystkim zdobywają umiejętności i wiedzę, która przekłada się na codzienną pracę z uczniami.

Projekt Erasmus+ pozwala na:

  • realizację nowatorskich rozwiązań programowych w SOSW
  • poszerzenie oferty edukacyjnej placów w zakresie edukacji cyfrowej, ekologicznej, europejskiej i patriotycznej
  • promowanie i rozwój modelu edukacji włączającej
  • podniesienie umiejętności uczniów oraz kompetencji kadry.