Erasmus + daje nowe kwalifikacje i perspektywy

Młodzież z czterech krajów: Słowacji, Litwy, Ukrainy i Polski, zdobywała nowe umiejętności podczas warsztatów gastronomicznych, fryzjerskich i językowych, zorganizowanych w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”, realizowanego z europejskiego programu wymiany młodzieży Erasmus +.

7 lipca w siedzibie nowosolskiego hufca pracy, podsumowano tygodniowe zajęcia. Zaprezentowano efekty czterostronnego spotkania w formie prezentacji multimedialnej, wystawy zdjęć oraz występów artystycznych. Odbył się również pokaz fryzur i degustowano potrawy przygotowane przez uczestników warsztatów.

Młodzież podczas projektu nabyła umiejętności niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Na warsztatach gastronomicznych uczyła się przygotowywać potrawy nie tylko rodzimej kuchni, ale i też krajów swoich rówieśników. Na warsztatach fryzjerskich, „pod okiem” fachowców, doskonaliła umiejętności w zawodzie fryzjer. Podczas warsztatów językowych młodzież uczyła się podstawowych zwrotów niezbędnych w codziennej komunikacji, jak i słownictwa związanego z branżą gastronomiczną i fryzjerską. Praktyczna część zajęć została poszerzona o zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkową atrakcją projektu były zajęcia integracyjne, podczas których mimo bariery językowej, uczestnicy projektu potrafili nawiązać kontakt.