Enea i Elektryk podpisały umowę

W sali sesyjnej powiatowego ratusza odbyło się uroczyste podpisanie umowy współpracy pomiędzy Powiatem Nowosolskim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli i spółką Enea s.a. Współpraca ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy oraz ułatwić Enei poszukiwanie wyspecjalizowanych pracowników technicznych. Z ramienia Enei umowę podpisali: Andrzej Kojro – Prezes Zarządu Enea Operator, Joanna Kamoś – Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich Enea S.A., Sławomir Bielecki – Prezes Enea Serwis sp. z o.o., Piotr Bogusławski – Wiceprezes ds. Pracowniczych, z ramienia Powiatu Starosta Waldemar Wrześniak oraz Dyrektor CKZiU Grzegorz Königsberg. Podczas podpisywania umowy obecna była również Łucja Wojewódzka – Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego, Bogumiła Sadowa – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa oraz Krzysztof Słapczyński – Dyrektor zielonogórskiej delegatury Lubuskiego Kuratora Oświaty, a także przedstawiciele wszystkich klas od I do III nowosolskiego „Elektryka”.