Elektroniczna rekrutacja krok po kroku

13 maja rozpoczyna się rekrutacja do liceów, techników oraz szkół branżowych I stopnia w Powiecie Nowosolskim. Nabór na rok 2019/2020 prowadzony jest w systemie elektronicznym. Podpowiadamy, jak krok po kroku przejść przez całą procedurę.

W szkołach Powiatu Nowosolskiego jest ponad 1 500 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Rekrutacja dla absolwentów obu roczników będzie prowadzona oddzielnie.

Powiat Nowosolski uruchomi 13 maja dwa oddzielne systemy elektroniczne. Wybór odpowiedniego to pierwszy krok do skutecznej rekrutacji:

 1. Wejdź na stronę https://powiat-nowosolski.edu.com.pl/.
 2. Wybierz odpowiedni system rejestracji elektronicznej – niebieski dla absolwentów szkół podstawowych lub zielony dla absolwentów gimnazjów. Pamiętaj, systemy będą uruchomione 13 maja.
 3. Wpisz wymagane dane osobowe – otrzymasz login i hasło.
 4. Wybierz szkołę – ofertę szkół znajdziesz w systemie oraz na stronie Powiatu i stronach szkół.
 5. Wydrukuj wniosek!!!
 6. Wniosek powinni podpisać rodzic lub opiekun.
 7. Zanieś podpisany wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
 8. Po 21 czerwca zanieś do wybranej przez siebie szkoły świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Masz na to czas do 25 czerwca.
 9. 4 lipca o godz. 12.00 będą dostępne listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 10. Jeśli twoje nazwisko znajduje się na liście osób zakwalifikowanych, to do 11 lipca do godz. 1500 musisz potwierdzić swoją wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wyniku egzaminu zewnętrznego).
 11. 12 lipca o godz. 1200 szkoły opublikują listy osób przyjętych i nieprzyjętych.
 12. Jesteś na liście przyjętych – gratulacje. Jesteś na liście osób nieprzyjętych – 12 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 12 sierpnia.

Uczniowie, którzy będą mieli trudności z wypełnieniem lub jego wydrukowaniem, mogą skorzystać z pomocy nauczycieli ze szkół Powiatu Nowosolskiego. Wystarczy wybrać się do szkoły, w której chcesz złożyć dokumenty. Należy jednak pamiętać o tym, że na wniosku, który będzie składany do szkoły, musi znaleźć się podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego znajduje się na stronie Lubuskiego Kuratorium Oświaty http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik.pdf.