Eksperci sprawdzali jakość CAF w Starostwie

Po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zgłosiło się do udziału w procedurze Poświadczenia Jakości Skutecznego Zastosowania Wspólnej Metody Oceny (PJZ CAF). Dzięki nowoczesnym technologiom procedura została przeprowadzona online.

Uczestnicy spotkania CAFWizyta na miejscu w organizacji i spotkania z zainteresowanymi stronami to ważny element całej procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Ma ona na celu zbadanie m.in. przygotowania do samodzielnego przebiegu samooceny, jej rezultatów i zmian, jakie zaszły w organizacji w efekcie zastosowania CAF. W tym roku po raz kolejny procedura została przeprowadzona online.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procedury poświadczenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, byli eksperci CAF:
• Andrzej Borowski (ekspert wiodący i inicjator wykorzystania technologii cyfrowej),
• Katarzyna Zaunar (ekspert pomocniczy).

Przeprowadzili Oni wywiady online z kluczowymi zainteresowanymi stronami Starostwa. W tak przygotowanym spotkaniu uczestniczyli:
• Iwona Brzozowska – starosta,
• Sylwia Wojtasik – członek zarządu,
• Monika Owczarek – sekretarz starostwa,
• Wiesław Piec – koordynator CAF wytypowany do tej funkcji przez kierownictwo urzędu,

oraz członkowie zespołu samooceny i członkowie zespołów projektowych.