E-wizyta ekspertów CAF w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zgłosiło się do udziału w procedurze Poświadczenia Jakości  Skutecznego Zastosowania Wspólnej Metody Oceny (PJZ CAF). Obostrzenia sanitarne związane z COVID-19 skłoniły zainteresowane strony do przeprowadzenia procedury całkowicie zdalnie.

Wizyta na miejscu w organizacji i spotkania z zainteresowanymi stronami to ważny element całej procedury PJZ CAF. Ma ona na celu zbadanie m.in. przygotowania do  samodzielnego przebiegu samooceny, jej rezultatów i zmian jakie zaszły w organizacji w efekcie zastosowania CAF. Tym razem stan epidemii uniemożliwił standardowe podejście do organizacji wizyty i dokończenie procedury Poświadczenia.

E-spotkanie

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procedury poświadczenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, byli eksperci CAF:

  • Sławomir Wysocki (ekspert wiodący i inicjator wykorzystania technologii cyfrowej),
  • Anna Gaik-Ślęzak (ekspert pomocniczy).

Przeprowadzili Oni wywiady w kluczowymi zainteresowanymi stronami Starostwa online. W tak przygotowanym spotkaniu uczestniczyli:

  • Iwona Brzozowska – starosta,
  • Sylwia Wojtasik – członek zarządu,
  • Jarosław Dykiel – sekretarz starostwa,
  • Wiesław Piec  – koordynator CAF wytypowany do tej funkcji przez kierownictwo urzędu, 

członkowie zespołu samooceny i członkowie zespołów projektowych: Anna Gawlik, Łukasz Kasprzyk, Marek Skrzypczak, Marek Szymczyk, a także – w roli obserwatora – krajowa korespondentka CAF, Katarzyna Dudzik.

Technologia

Samo spotkanie przebiegło bez większych trudności technicznych. Było to możliwe dzięki wcześniejszej weryfikacji sprzętu i połączenia. Wizyta na miejscu w formacie online jest rozwiązaniem innowacyjnym w Polsce, ale sprawdzonym już w innych krajach UE. Tym samym technologia cyfrowa eliminuje bariery w przeprowadzaniu procedury PJZ CAF również w naszym kraju. Wnioski ze spotkania pomogą w organizacji wizyt w formacie online.

Krok naprzód

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli już po raz trzeci przeprowadziło samoocenę z wykorzystaniem modelu CAF. W tym roku ubiega się o odnowienie, uzyskanego w 2018 roku, tytułu Skutecznego Użytkownika CAF oraz podjęło decyzją Starosty trud dalszego stosowania tej metody w swoim zarządzaniu, co znaczy, że rozpoczęła się IV edycja tej metody.