Dziki w mieście – będzie odstrzał redukcyjny

O problemie dzików w Powiecie Nowosolskim w ostatnim czasie mówi się nie tylko w kontekście Afrykańskiego Pomoru Świń. Zwierzęta te coraz częściej pojawiają się na terenach zamieszkałych, w okolicach placów zabaw, boisk sportowych, ogródków działkowych, pól uprawnych czy hodowli zwierząt.

W ostatnim czasie problem zaczął przybierać na sile. Do samorządów coraz częściej docierały głosy zaniepokojonych mieszkańców, którzy oko w oko musieli stanąć z dzikami. Lochy z małymi można było spotkać podczas wędrówek po ulicach miasta, zwierzęta niszczyły plony na działkach i polach.

– Mam nadzieję, że podjęte działania pozwolą rozwiązać problem dzików, które zagrażają życiu i zdrowi ludzi. Liczymy również, że dobra współpraca włodarzy z kołami łowieckimi oraz rosnąca świadomość mieszkańców dotycząca konsekwencji dokarmiania dzików pozwolą nam w przyszłości uniknąć podobnych problemów – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

30 dzików

Na wniosek Urzędu Miasta w Nowej Soli została wydana decyzja dotycząca odstrzału redukcyjnego 30 dzików, które bytują m.in. w dzielnicy Stare Żabno i w okolicach Kaczej Górki.

Odstrzał ma być przeprowadzony do końca grudnia 2021 roku przez osoby uprawnione do polowania zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. Cała procedura odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Odstrzelone dziki zostaną przebadane w kierunku ASF, a następnie zutylizowane.

Wędrują po gminach

Zaznaczyć należy, że to nie jedyna interwencja w sprawie dzików. W czerwcu do Starostwa wpłynął wniosek Gminy Wiejskiej Nowa Sól dotyczący odstrzału redukcyjnego 20 dzików na terenie Starej Wsi oraz Nowego Żabna. W porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego ZG Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nieciecz ustalono, że populacja dzików bytująca w rejonie Starej Wsi i Nowego Żabna to te same dziki, które przebywają w granicach administracyjnych miasta i zostaną objęte wymienionymi wcześniej działaniami.

Ponadto na terenach Gminy Wiejskiej będzie prowadzony odstrzał sanitarny na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. Jeśli zaistnieje taka potrzeba Powiatowy Lekarz Weterynarii wystąpi do Wojewody o zwiększenie ilości dzików do odstrzału sanitarnego.

… i na Pleszówku

Kolejny wniosek dotyczący odstrzału redukcyjnego dzików otrzymaliśmy 1 lipca. Tym razem Miasto Nowa Sól zwróciło się z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej na odstrzał 6 dzików w okolicach Pleszówka. W tym wypadków również w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Prezesem Koła Łowieckiego „Ryś” ustalono, że na wskazanym obszarze będzie realizowany odstrzał sanitarny zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego.