Dzień Strażaka i Jubileusz PSP

Odważni, pełni pasji i poświęcenia, gotowi nieść pomoc Mieszkańcom Powiatu Nowosolskiego. 4 maja Funkcjonariusze i Funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli oraz Druhowie i Druhny Ochotniczych Straży Pożarnych obchodzili swoje święto.

Strażacy oderbali nagrody i awanseW Nowej Soli odbyła się wyjątkowa uroczystość połączona z obchodami 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Na budynku dawnej siedziby PSP przy ul. Grota-Roweckiego została odsłonięta pamiątkowa tablica.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy Pomniku Bohaterom Walk o Polskę, gdzie Strażacy odebrali wyróżnienia i awanse. Uhonorowano również osoby zasłużone dla PSP.
Składamy wyrazy uznania wszystkim Strażakom, którzy pracują na rzecz mieszkańców Naszego Powiatu. Dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Niech św. Florian czuwa nad Wami i pozwala zawsze wracać ze służby.