Działania na wypadek wystąpienia ptasiej grypy

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Wicestarosta Przemysław Ficner spotkali się z przedstawicielami gmin powiatu nowosolskiego, aby omówić działania na wypadek wystąpienia ptasiej grypy. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewelina Lis omówiła sytuację w powiecie. Jak się okazuje część indywidualnych gospodarstw nie stosuje się do przepisów i nie trzyma drobiu oraz paszy i wody przeznaczonej dla drobiu w zamkniętych pomieszczeniach. Do zarażenia stada może doprowadzić nawet jedna dzika kaczka będąca nosicielką wirusa. Za trzymanie drobiu na otwartej przestrzeni grozi mandat w wysokości od 50 do 8000 zł. Właściciele gospodarstw mogą się spodziewać wzmożonych kontroli z udziałem funkcjonariuszy policji i inspektorów weterynarii. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby mające bezpośredni kontakt z ptactwem i produktami pochodzącymi od ptactwa. Należy stosować wszelkie środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego oraz higieny rąk.
Obecnie na terenie powiatu prowadzona jest akcja informacyjna. Sołtysi w gminach rozdają ulotki i informują mieszkańców. Trwają przygotowania do budowy mat dezynfekcyjnych, preparat do dezynfekcji można na bieżąco kupić w hurtowni w Zielonej Górze. Wybrane są firmy, które wykonają tablice ostrzegawcze oraz znaki drogowe ograniczające prędkość przy przejazdach przez maty. Przedstawiciele gmin wytypowali drogi, na których mogłyby być wyłożone maty.
W Polsce ptasia grypa występuje obecnie w 9 województwach. Pojedynczy przypadek wirusa ptasiej grypy wykryto także w Żaganiu w rozlewisku rzeki Bóbr, dlatego konieczne jest stosowanie się do nakazów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. , poz. 2091).

Rozporządzenie ptasia-grypa