Dyżury we Wschowie

Dyżur Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli dla mieszkańców powiatu wschowskiego.

W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, mieszkańcy powiatu wschowskiego mogą załatwiać sprawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności w Centrum Medycznym, przy ul. Zielony Rynek 7 we Wschowie.

Dyżur Powiatowego Zespołu (…) w Nowej Soli odbywa się w pokoju nr 26 na II piętrze Centrum Medycznego, w godzinach 9:00 – 13:00.

W tym czasie osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć wymagane wnioski, jak również odebrać dokumenty poświadczające nabyte uprawnienia, to jest legitymacje osób niepełnosprawnych lub karty parkingowe.