Dyżury Rady Seniorów

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przedstawiciele Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego będzie pełnił dyżur w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. Najbliższy dyżur już 4 listopada. Radni zapraszają na spotkania i do dzielenia się opiniami i uwagami dotyczącymi życia seniorów w Powiecie Nowosolskim.

Pierwszy dyżur w poniedziałek 4.11.2019 od godziny 15.00 do godziny 16.00
w Starostwie Powiatowym Nowej Soli,
ul. Moniuszki 3 b, pokój nr 1, parter.
Dyżur pełni wiceprzewodniczący Rady Jerzy Rybacki.

Kolejny dyżur w poniedziałek 2.12.2019 od godziny 15.00 do godziny 16.00
w Starostwie Powiatowym Nowej Soli,
ul. Moniuszki 3 b, pokój nr 1, parter.
Dyżur pełni przewodnicząca Rady Halina Napieralska-Pruska.

Kolejne dyżury w 2020 będą podawane na bieżąco.