Dwa powiatowe wnioski do RFRD

Powiat Nowosolski nieprzerwanie szuka źródeł finansowania kolejnych inwestycji drogowych. Właśnie złożyliśmy dwa wnioski o dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2021 r.

 
wiadukt-konradowo-fot.-otyn.Pierwszy z wniosków to budowa kilometrowego odcinka drogi w ramach partnerskiego zadania „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowo budowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie drogi powiatowej nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego”, które Powiat realizuje ten projekt we współpracy z Gminą Otyń oraz PKP. Wybudowany odcinek ma połączyć drogę powiatową z drogami gminnymi i zjazdami. Planowana jest 6 metrowa jezdnia, pas pieszo-rowerowy, chodnik oraz oświetlenie.
Wartość zadania to 12 mln. Planowany termin całości zadania, a więc budowy wiaduktu, likwidacji niebezpiecznych przejazdów kolejowych i budowy nowej drogi to 2023 rok.
 
Droga Byom Odrzański - KrólikowiceDrugi wniosek złożony do RFRD dotyczy rozbudowy drogi łączącej Królikowice i Bytom Odrzański. Odcinek drogi zgłoszony do programu obejmuje cześć zamiejską od Królikowic do granic Bytomia Odrzańskiego oraz ul. Ogrodową i część ul. Żeromskiego w Bytomiu. W planach jest przebudowa i poszerzenie nawierzchni, budowa chodników, a także nowy przystanek, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne.
Wartość zadania, które planujemy zrealizować do końca 2025 roku, to aż 17 mln zł, dlatego projekt został złożony do programu wieloletniego. Wkład własny do tego projektu zapewnia gmina Bytom Odrzański.