Drugie spotkanie zespołu. Praca zespołowa nad diagnozą edukacji

Uczestnicy narady zostali zapoznani przez przewodniczącą zespołu - Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwię Wojtasik z prowadzącymi projekt pracownikami Uniwersytetu ZielonogórskiegoMimo trudnego czasu pandemii prace nad diagnozą stanu edukacji w naszym powiecie nie zwalniają. We wtorek w formie zdalnej odbyło się spotkanie liczącego czterdzieści osób Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Opracowania Polityki Oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026.

Uczestnicy narady zostali zapoznani przez przewodniczącą zespołu – Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwię Wojtasik z prowadzącymi projekt pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W trakcie spotkania wymienione zostały istotne uwagi dotyczące etapów prac nad samą diagnozą, które obejmują przede wszystkim liczne: wywiady, ankiety, spacery badawcze, a także prace konsultacyjne. W trakcie rozmowy wskazano obszary wymagające zaangażowania poszczególnych członków zespołu w proces badawczy. Ustalono wspólnie zasady przekazywania najistotniejszych informacji z zakresu otrzymywanych danych oraz postępów prac.

Spotkanie odbyło się w trybie on-lineKolejne konsultacje zaplanowane są na początek 2021 r., kiedy to już spłyną pierwsze dane dotyczące zarówno kondycji naszych szkół jak i przebiegu poszczególnych modułów wchodzących w zakres działań realizowanych pod przewodnictwem pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.