Drugie miejsce dla termomodernizacji ogólniaka

Projekt termomodernizacji budynku nowosolskiego ogólniaka złożony przez Powiat Nowosolski znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej po pozytywnej ocenie merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego. Dzięki temu Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego czekają kolejne, pozytywne zmiany. Wartość projektu została oszacowana na prawie 4,4 mln zł. Powiat otrzyma ponad 3 mln zł dofinansowania na remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu będzie polegała w szczególności na wykonaniu: zmiany dolnego źródła ciepła w postaci zamiany systemu ogrzewania z gazowego na ciepło ziemi – pompa ciepła, wykorzystanie energii słońca na zabezpieczenie energetyczne budynku – panele fotowoltaiczne oraz instalacji solarnej wspomagającej c.w.u. W ramach projektu zaplanowano także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, sieci c.o. i c.w.u., wykonanie systemów wentylacji z rekuperacją i odzyskiem ciepła, ocieplenie stropów oraz dachu i ścian zewnętrznych (dotyczy oficyny). Zostanie też zainstalowany system monitorowania i zarządzania energią. To kolejny w ostatnich miesiącach projekt dot. LO w Nowej Soli , który otrzymał dofinansowanie. Po zrealizowanej inwestycji dot. stadionu lekkoatletycznego i projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli”, w ramach którego zostaną zmodernizowane i nowocześnie wyposażone pracownie, równolegle zostanie przeprowadzona również termomodernizacja.
Miło nam również poinformować, że gminy powiatu nowosolskiego – Otyń i Kożuchów również otrzymały dofinansowanie w tym samym konkursie. Dzięki temu zostanie przeprowadzona termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu oraz obiektów oświatowych w Kożuchowie.