Drogowcy nie odpoczywają w wakacje – trwa przebudowa powiatowych dróg

 Przebudowa dróg Jesiona – Tatarki oraz w Miłakowie to największe zadania drogowe, które realizuje Powiat Nowosolski podczas tegorocznych wakacji. Obie inwestycje realizowane są dzięki wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat Nowosolski obecnie realizuje aż dwie duże inwestycje drogowe. Jest to możliwie dzięki 70-procentowemu dofinansowaniu zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. – FDS to mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

Dla samochodów i rowerów

Sukcesywnie do przodu posuwają się prace na drodze powiatowej nr 1022F Jesiona – Tatarki. W tym roku realizowany jest etap I tego zadania na odcinku 1,4 km drogi.

– Prace polegają na poszerzeniu nawierzchni do 6 m, budowie odwodnienia. Powstaje również jednostronny chodnik o szerokości 2,5 m wraz ze ścieżką rowerową.

Finansowe wsparcie do tego zadania zadeklarowała gmina Kolsko.

Droga i chodnik

Druga realizowana przez powiat inwestycja to „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032F w m. Miłaków – Etap II”. Zadanie to obejmuje ok. 1,2 km drogi na odcinku od zakończenie etapu I do końca miejscowości. Zakres prac obejmuje poszerzeniem jezdni do 6 m oraz budową chodnika z kostki brukowej i pobocza wraz z niezbędną infrastrukturą.

Finansowe wsparcie do zadania udziela gmina Nowe Miasteczko.