Drób ze Studzieńca nie jest zarażony wirusem

Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewelina Lis otrzymała informację o kolejnym przypadku padłego drobiu. Tym razem w Studzieńcu. Martwy drób został usunięty i przewieziony do zakładu utylizacyjnego. Kurnik i teren fermy został zdezynfekowany i sprawowany jest nad nim nadzór. Przed wjazdem na posesję została rozłożona mata, zarządzono całkowity zakaz ruchu kołowego na terenie i wokół posesji.
Zostały wszczęte postępowania identyczne jak w przypadku gospodarstwa w Podbrzeziu Dolnym. W Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Zielonej Górze pobrano próbki drobiu, które zostały dostarczone do laboratorium w Puławach. Badania nie wykazały zarażenia wirusem ptasiej grypy.

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak z pracownikiem ds. zarządzania kryzysowego Starostwa przeprowadził wczoraj, tj. 28 lutego br. lustrację fermy w Studzieńcu. Sprawdzano przestrzeganie nakazu trzymania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach w gospodarstwach indywidualnych w Studzieńcu i sąsiednich wioskach. Nie stwierdzono przebywania drobiu na otwartej przestrzeni.
Codziennie odbywają się posiedzenia sztabu zarządzania kryzysowego. Na bieżąco wymieniane są informacje pomiędzy poszczególnymi służbami na temat zaistniałej sytuacji oraz podejmowane są kolejne działania. Cały czas prowadzona jest perlustracja indywidualnych gospodarstw w rejonie zapowietrzonym i dokładny spis drobiu. Trwają też kontrole pojazdów prowadzone przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. Starosta Nowosolski wystąpił z pismem do Wojewódzkiego Inspektoratu o wyznaczenie miejsca składowania obornika po utylizacji drobiu. Gminy Kożuchów, Otyń i wiejska Nowa Sól muszą umieścić we wskazanych miejscach tablice ostrzegawcze.
Starosta Nowosolski po raz kolejny apeluje o trzymanie drobiu, paszy i wody przeznaczonych dla drobiu w zamkniętych pomieszczeniach. Na otwartej przestrzeni drób narażony jest na wirus ptasiej grypy. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby mające bezpośredni kontakt z ptactwem i produktami pochodzącymi od ptactwa. Należy stosować wszelkie środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego oraz higieny rąk. Osoby, które nie stosują się do przepisów będą ukarane mandatami w wysokości od 50 do 8000 zł.