DPS w Kożuchowie – zdrowie mieszkańców jest najważniejsze

Już w marcu została podjęta decyzja o zamknięciu Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie dla odwiedzających. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zostały wdrożone ścisłe procedury. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu oraz wsparciu licznych darczyńców zabezpieczone są podstawowe potrzeby dotyczące środków ochrony osobistej.

 – W trudnym czasie walki z koronawirsem bardzo ważnym dla Powiatu zadaniem jest ochrona zdrowia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Są to ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni, którzy wymagają szczególnej opieki – podkreśla Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Przyjaciele DPS

Ogromne znaczenia ma duże wsparcie darczyńców, którzy przekazują mieszkańcom i pracownikom niezbędne środki ochrony osobistej.

– W tym miejscu chcę bardzo podziękować wszystkim samorządom, firmom, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym i osobom prywatnym za przekazane dary. Obecna sytuacja potwierdziła, że mieszkańcy DPS mają wielu przyjaciół. Dziękujemy za środki ochrony osobistej, środki czystości, a nawet za żywność, która trafiła do kożuchowskiego ośrodka – wymienia Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Wsparcie medyczne

Obecnie największy problem dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie jest brak pielęgniarki. Usilne próby znalezienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami nie przynoszą efektu, dlatego Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą o pomoc do Wojewody Lubuskiego.

– Do wczoraj prowadzone były liczne rozmowy. Wierzę mocno, że ostatecznie uda nam się przekonać Panie i choć na jakiś czas wzmocnią kadrę medyczną naszej placówki – zapowiada Starosta Iwona Brzozowska.