Dotacje PFRON trafią do dwóch powiatowych szkół

Powiat otrzyma blisko 57 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze z „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” trafią do ZSP nr 2 oraz SOSW.

Logo PFRON i Powiatu– Dzięki kolejnym dotacjom PFRON nasze placówki są dostępne dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i wspierają ich wszechstronny rozwój – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

Blisko 43,8 tys. zł to kwota, która trafi w tym roku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli. Dzięki dotacji PFRON szkoła będzie miała platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. To rozwiązanie umożliwi młodzieży poruszającej się na wózkach naukę w największej powiatowej placówce, która młodzież w szkołach branżowych.

Z kolei ok. 13 tys. zł trafi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Placówka planuje zakup komunikatorów do terapii oraz sprzętu i oprogramowania wspomagającego komunikację niepełnosprawnych uczniów.