Dostępna przestrzeń publiczna – nowy program PFRON

Centrum Informacyjno-Doradcze przy PFRON w Zielonej Górze informuje, że od 1 maja do 15 lipca 2023 r. będzie trwał nabór wniosków w nowym programie PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Składanie wniosków będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej.  

Program zakłada między innymi:

  • zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
  • utworzenie dostępnych lub poprawę dostępności placów zabaw,
  • likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Program jest skierowany do

  • samorządów,
  • kościołów lub innych związków wyznaniowych,
  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów leczniczych.

Wszelkie pytania o program prosimy kierować na adres: dpp@pfron.org.pl

Dostępna przestrzeń publiczna – ulotka