Dostaliśmy rządowe dofinansowanie na 2 drogowe inwestycje

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ogłosił dziś wyniki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch inwestycji – kolejny etap rozbudowy drogi Jesiona-Tatarki oraz przebudowę 3 ulic w Nowej Soli.

4 zdjęcia - 2 z aktualnym stanem dróg i 2 czeków z przyznanym dofinansowaniem z RFRDW całym kraju wsparcie rządowe uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się 2 projekty złożone przez Powiat Nowosolski. 2 450 000 zł to kwota przyznana na II etap rozbudowy drogi Jesiona – Tatarki. Z kolei 2 800 000 zł udało się pozyskać na przebudowę ul. Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej w Nowej Soli. W przypadku obu inwestycji wartość dofinansowania wynosi 70 procent wnioskowanej kwoty.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.