Doradcy na start!

24 listopada br. w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie organizacyjne dla doradców edukacyjno-zawodowych z placówek oświatowych z terenu powiatu. Prowadziła je Elizą Szwec -przedstawicielka firmy Profi, partnera projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”.

Podczas spotkania przedstawiono ogólną koncepcję pracy z młodzieżą oraz wymogi dotyczące zadań formalnych i merytorycznych spoczywających na doradcach. Obecni podzielili się doświadczeniami i spostrzeżeniami ze swojej pracy z uczniami.