Dobry nabór do szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego

Gimnazjaliści! Witamy w gronie uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego. Dziękujemy za zaufanie i za wybór tych właśnie placówek!
Jest nam niezmiernie miło, że szkoły z terenu powiatu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zadowolenie jest tym większe, że gimnazja w tym roku ukończyło mniej uczniów niż w roku 2015.
W 2016 r. szkoły ponadgimnazjalne na ternie powiatu nowosolskiego wybrało 87 proc. gimnazjalistów, czyli o 6 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Liczymy, że po zakończeniu naboru uzupełniającego, który rozpoczyna się 15 lipca, procent ten jeszcze się zwiększy.
To jest już drugi rok w którym poprawiamy wynik z lat poprzednich. Najpopularniejszymi kierunkami był profil medyczny w LO im. K.K. Baczyńskiego, informatyczny w technikum CKZiU „Elektryk”, ale też logistyczny w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 i 5. Natomiast w ZSP nr 2 największą popularnością cieszyły się klasy dla młodocianych pracowników. W tym roku z powodu małego zainteresowania nie uruchomiono oddziałów klas pierwszych w ZSP nr 3.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Dyrektorom, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom wszystkich szkół ponadgimnazjalnych za zaangażowanie w kampanię promocyjno-wizerunkową oraz dobry nabór do szkół.
Dziękujemy również Koleżankom i Kolegom z wydziałów odpowiedzialnych za promocję i oświatę. Szczególnie gratulujemy im osiągnięcia dobrego wyniku w akcji „Zostań z nami”, którą prowadzimy już drugi rok.