Dobre partnerstwo to podstawa

– Przed nami sporo pracy, ale są duże szanse, że ten projekt zakończy się sukcesem – oceniają partnerzy transgranicznego projektu „Międzybranżowe transgraniczne Laboratorium budownictwa energooszczędnego”, który będzie realizowany w nowosolskim „Elektryku”.

W poniedziałek 1 kwietnia Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska i Wicestarosta Waldemar Wrześniak spotkali się z partnerami projektu „Międzybranżowe transgraniczne Laboratorium budownictwa energooszczędnego”, który od stycznia 2020 będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”.

Współpraca się opłaca

W spotkaniu uczestniczyli również Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji Katarzyna Dzieńdziura, Grzegorz Königsberg, dyrektor CKZiU „Elektryk” wraz z nauczycielami – Anną Góral i Jarosławem Cybulskim oraz przedstawiciele niemieckiego partnera: Frank Buckram, prezes Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.), Karen Schmidt, koordynator zespołu ds. kontaktów międzynarodowych, Matthias Kaiser, dyrektor Centrum Kompetencyjnego Budownictwa w Cottbus (Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen) oraz Jacek Jeremicz, Pełnomocnik Zarządu BFW ds. projektów międzynarodowych.

– Cieszymy się, że dzięki współpracy z Państwem możemy doskonalić nasze szkolnictwo. Mam nadzieję, że doświadczenia związane z partnerstwem z nami są dobre i nadal takie będą – podkreślała Starostwa Iwona Brzozowska.

Kursy, warsztaty i nowoczesne pracownie

„Międzybranżowe transgraniczne Laboratorium budownictwa energooszczędnego” to projekt, którego celem jest wypracowanie wspólnego języka między branżą budowlaną i elektryczną, ale także między dwoma krajami.

– Autorami tego projektu są nauczyciele CKZiU „Elektryk”. Tylko z przyczyn formalnych Starostwo jest liderem, jednak chcemy przeprowadzić wszystko tak, aby to szkoła była podmiotem, który ten projekt zrealizuje – zapowiada Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

W ramach projektu młodzież z partnerskich szkół będzie uczestniczyła w targach budowlanych, kursach językowych, warsztatach w zakresie zarządzania urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej. W planach jest również doposażenie pracowni warsztatowych w CKZiU „Elektryk” oraz modernizacja eksperymentalno-pomiarowego obiektu dydaktycznego (BEM – Baufisikalisches Experimenten- und Messzentrum). Efektem współpracy ma być modułowy podręcznik dla uczniów szkół budowlanych z Polski i Niemiec.

Jest potencjał do działania

Poniedziałkowe spotkanie partnerów projektu transgranicznego to jedno z wielu działań, które mają przygotować obie strony do realizacji tego rozległego przedsięwzięcia. Projekt rozpocznie się w styczniu 2020 roku i potrwa do września 2022.

– Naszym głównym celem jest poprawa jakości oświaty i kształcenia zawodowego. W temacie kształcenia zawodowego mamy duże zaległości, stąd między innymi nasz wspólny projekt. W sumie na modernizację CKZiU „Elektryk” w ramach różnych projektów i z różnych źródeł finansowania pozyskaliśmy ok. 22 mln złoty. Cieszę się, że jesteście częścią tych działań – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

„Międzybranżowe transgraniczne Laboratorium budownictwa energooszczędnego” to projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska. Jego wartość to ok. 2,4 mln zł.