Dobiega końca I kadencja Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego

Z przedstawicielami Rady spotkała się Członkini Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik, aby podziękować seniorom za ich pracę i podejmowane inicjatywy.

– Możecie być z siebie bardzo dumni. To Wy jako pierwsi podjęliście temat geriatrii, realizowaliśmy wspólnie projekty dla seniorów, udało Wam się nawiązać współpracę z seniorami z Niemiec. Jako jedna z nielicznych powiatowych rad seniorów w Polsce mieliście wpływ na zapisy ustawy dotyczącej funkcjonowania tego typu organizacji. Wasz głos był zawsze ważny. W imieniu Zarządu Powiatu i Radnych obu kadencji bardzo dziękuję Wam za współpracę – podkreślała S. Wojtasik.
W imieniu Rady Seniorów podziękowania do Zarządu, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Bogumiły Sadowej oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Katarzyny Dzieńdziury skierowała przewodnicząca Halina Napieralska-Pruska.

Radni-seniorzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Zanim oficjalnie zakończy się kadencja RADA seniorów powiatu nowosolskiego jej przedstawiciele będą uczestniczyć w obchodach dnia seniora organizowanych przez zaprzyjaźnionych seniorów z Niemiec.