Do DPSu tylko z testem na koronawirusa

Wejście do Domu Pomocy Społecznej w KożuchowieOd połowy września osoby, które mają być objęte opieką długoterminową, muszą mieć wykonany test na SARS-CoV-2. Negatywny wynik testu muszą mieć również osoby ze skierowaniem do domu pomocy społecznej. Jak wyglądają procedury dla pacjentów?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-leczniczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej jest uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa. Skierowanie na wykonanie testy wydaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, testy finansowane są ze środków publicznych.

Resort zdrowia opracował odpowiednie procedury postępowania. Do ich realizacji są zobowiązani również nowi mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie.

Osoby samodzielne

Osoby samodzielne ze skierowaniem do DPS powinny telefonicznie skontaktować się z sanepidem, który wystawi zlecenie na wykonanie testu. Pacjent wykonuje samodzielnie badanie w punkcie mobilnego centrum realizacji badań. Wymaz przekazywany jest do laboratorium, które ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ. Wynik testu wpisywany jest do EWP laboratorium. Jest on również widoczny dla sanepidu i pacjenta. PSSE informuje DPS o wyniku testu – jeśli jest od negatywny, pacjent może iść do DPS.

 Algorytm przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia dotyczący przyjęć do DPSu pacjentów samodzielnych - Osoby samodzielne ze skierowaniem do DPS powinny telefonicznie skontaktować się z sanepidem, który wystawi zlecenie na wykonanie testu. Pacjent wykonuje samodzielnie badanie w punkcie mobilnego centrum realizacji badań. Wymaz przekazywany jest do laboratorium, które ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ. Wynik testu wpisywany jest do EWP laboratorium. Jest on również widoczny dla sanepidu i pacjenta. PSSE informuje DPS o wyniku testu – jeśli jest od negatywny, pacjent może iść do DPS

Osoby niesamodzielne

W przypadku pacjentów niesamodzielnych, którzy mają skierowanie do DPSu PSSE jest upoważniona do zamówienia karetki wymazowej. Wymaz do testy pobierany jest w domu i zawożony karetką do laboratorium, które ma podpisaną umowę z NFZ. Informacje o wyniku badania wpisuje do EWP laboratorium. O wyniku badania DPS informuje sanepid. Pacjent z wynikiem negatywnym jest przyjmowany do ośrodka.

Algorytm przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia dotyczący przyjęć do DPSu pacjentów niesamodzielnych - PSSE jest upoważniona do zamówienia karetki wymazowej. Wymaz do testy pobierany jest w domu i zawożony karetką do laboratorium, które ma podpisaną umowę z NFZ. Informacje o wyniku badania wpisuje do EWP laboratorium. O wyniku badania DPS informuje sanepid. Pacjent z wynikiem negatywnym jest przyjmowany do ośrodka

Scenariusz działania wygląda tak samo w przypadku pacjentów przyjmowanych do ZOL, ZOP oraz hospicjum.