Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Najkrócej mówiąc orzeczenie nadaje posiadającej go osobie status osoby niepełnosprawnej.

Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
  • w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych,
  • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki.

Osoba niepełnosprawna, kierująca pojazdem – posługująca się kartą parkingową lub osoba zdrowa, przewożąca osobę niepełnosprawną – posługującą się kartą parkingową, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności może nie stosować się do niektórych znaków drogowych: