Dialog na rzecz rynku pracy

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Katarzyna Podgórska zaprosiły kilkudziesięciu pracodawców z terenu powiatu do udziału w spotkaniu i wspólnej dyskusji na temat oczekiwań i planów związanych z lokalnym rynkiem pracy.

„Dialog na rzecz rynku pracy – oczekiwania i plany” to temat spotkania, które odbędzie się we wtorek 24 września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli. Spotkanie będzie okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy zapowiada, że w spotkaniu wezmą udział kierownicy oraz specjaliści, którzy zajmują się programami z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, Krajowym Funduszem Szkoleniowym, pomocą publiczną i zatrudnieniem cudzoziemców. Uczestnicy dyskusji będą mieli okazje uzyskać informacje na temat interesujących ich zagadnień.