Dialog na rzecz rynku pracy

Dlaczego w zakładach produkcyjnych brakuje rąk do pracy? Kto zastąpi specjalistów, którzy odchodzą na emerytury? Jaki zmiany dla lokalnego rynku pracy przyniesie reforma edukacji? Jak będą wyglądały tegoroczne Targi Pracy i Edukacji? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas „Dialogu na rzecz rynku pracy”.

Lokalny rynek pracy stawia przed pracodawcami sporo wyzwań. Z inicjatywy Zarządu Powiatu Nowosolskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli we wtorek 24 września odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, przedstawicielami zakładów pracy oraz organizacji zrzeszających pracodawców. „Dialog na rzecz rynku pracy” to okazja do diagnozowania potrzeb oraz szukania rozwiązań dla istniejących problemów.

– Zarząd chce wsłuchać się w głos pracodawców. Chcemy poznać Państwa oczekiwania i problemy. Zależy nam na efektywnej współpracy Powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracodawców – podkreślała Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.

Po pierwsze – kadra

Niedobór kadry to jeden z największych problemów pracodawców z terenu powiatu.

– Liczba bezrobotnych w naszym powiecie wynosi 1735 osób, w tym ponad 65 proc. stanowią kobiety. Mężczyźni znaczenie lepiej radzą sobie na rynku pracy. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają również mieszkańcy terenów wiejskich, którzy nie mają dojazdu do firm pracujących w systemie trzyzmianowym lub czterobrygadowym – przybliżyła sytuację na lokalnym rynku pracy Dyrektor PUP w Nowej Soli Katarzyna Podgórska. – Od stycznia wpłynęły 53 informacje starosty dotyczące potrzeby zabezpieczenia kadrowego na 1095 stanowisk pracy. W urzędzie przyjęliśmy również 2475 wniosków o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz 167 wniosków dotyczących zezwoleń na pracę sezonową – dodaje.

Pracodawcy oceniają, że źródło problemu coraz częściej znajduje się nie w systemie edukacji czy funkcjonowaniu urzędów pracy, ale w systemie socjalnym, który wspiera osoby bierne zawodowo.

Po trzecie – specjaliści

Na rynku brakuje nie tylko pracowników produkcyjnych, ale również wykwalifikowanych specjalistów.

Iwona Rewkowska, kierownik Działu Służb Pracowniczych i Płac nowosolskiego szpitala, zapowiada, że za kilka lat odczujemy brak pielęgniarek i położnych w naszych szpitalach. Zabraknie również diagnostów laboratoryjnych, ponieważ utrudniony jest dostęp do kwalifikacji zawodowych.

Według Daniela Lesiewicza, dyrektora ZSP nr 2 w Nowej Soli, duże znaczenie ma promocja zawodów deficytowych wśród młodzieży. Jako dobry przykład podaje współpracę z firmami Jadik czy Auto Komplex Szarama, które organizują warsztaty i pokazy dla młodzieży.

Po drugie – praktyka

Kolejnym problemem, z którym spotykają się lokalni pracodawcy, są praktyki i staże uczniów.

– Kiedyś uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych spędzali u pracodawcy 5 dni w tygodniu na praktykach. Można powiedzieć, że po egzaminach zawodowych byli już specjalistami w swojej dziedzinie. Dziś tych praktyk jest dużo mniej. Wprowadzenie pracownika na rynek wiąże się z kosztami – zwrócił uwagę Dariusz Popowicz, dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli.

Obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół powiatowych przyznają, że problem wynika z rozwiązań systemowych, w których nie uwzględnia się głosu praktyków. O jego rozwiązanie należy apelować do ministerstwa.

Po czwarte – targi pracy

Spotkanie z przedsiębiorcami było również okazją do porozmawiania o V Nowosolskich Targach Pracy i Edukacji, które odbędą się 19 listopada. Wydarzenie organizowane przez Powiat Nowosolski jest skierowane do uczniów szkół podstawowych, średnich, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracowników z Ukrainy.

Na terenie targów zostaną zorganizowane trzy strefy – strefa przedsiębiorców, strefa szkół oraz strefa doradczo-konsultingowa, w której będą działali doradcy zawodowi, doradcy personalni, couche oraz prawnicy.

– Chcemy, aby formuła targów była jak najbardziej atrakcyjna dla odwiedzających. Dlatego planujemy różnego rodzaju warsztaty i konkursy. Do wygrania będzie m. in. bilet na mecz Zastalu – zapowiada Członek Zarządu Sylwia Wojtasik. – Planujemy również przygotować ankietę dla wystawców, która pozwoli nam udoskonalać formułę targów. Dostajemy wiele głosów, że istnieje potrzeba rozdzielenia tragów pracy od targów edukacji. Myślę, że warto się nad tym tematem zastanowić – dodaje.

Po piąte – możliwości

Ostatni punkt spotkania dotyczył współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z przedsiębiorcami. Jedną z możliwości jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który pozwala dokształcić lub przekwalifikować pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie z KFS na kursy, szkolenia oraz studia itp.

Pracownicy urzędu pracy informowali również o barometrze zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz planowanych badaniach rynku pracy.