Diagnoza stanu edukacji dobiega końca

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące polityki oświatowej. Przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprosili koordynatorów zespołów do wyłonienia najistotniejszych problemów powiatowej oświaty.

Kolaż zdjęć ze spotkania konsultacyjnegoW jakiej kondycji jest oświata w powiecie nowosolskim? Co jest jej największym problemem? Czy i jak problemy te można rozwiązać? W jakim kierunku powinna się rozwijać oświata? Próbą odpowiedzi na te pytania jest realizowana przez Uniwersytet Zielonogórski diagnoza stanu oświaty powiatu nowosolskiego. Opracowany dokument będzie podstawą do stworzenia „Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021 -2026”.

Prace nad dokumentem, w których uczestniczą radni, przedstawiciele jednostek oświaty, przedsiębiorców, związków zawodowych i kuratorium oświaty, powoli dobiegają końca. Jednym z ostatnich elementów są spotkania konsultacyjne, których celem jest wyłonienie najistotniejszych problemów w funkcjonowaniu edukacji w powiecie nowosolskim, charakterystyka czynników i barier ich ograniczania oraz wskazanie kierunków interwencji publicznej w jednostkach oświaty.

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się pierwsze z planowanych spotkań konsultacyjnych. Uczestniczyli w nich szefowie zespołów pracujących nad diagnozą. Dyskusja była burzliwa, a omawiane problemy analizowane z wielu stron. W poszczególnych sferach funkcjonowania oświaty udało się wspólnie wyłonić te kwestie, które uznać należy za najważniejsze.